Välkommen till Lilla Edets Fotoklubb

Vi är cirka 50 medlemmar och verksamheten omfattar numera endast digitalfotografering och bildbehandling, samt att vi från och med 2012 ansvarar och driver Fuxernaskolans observatorium, vilket innebär möjligheter till astrofotografering för den intresserade.

 
 

Nästa träff
21 oktober

Datastuga!
Vi förbereder kursen i PsE och målet är att alla datorer får sin installation, så ta med din dator om du behöver hjälp.
Martin och Ralf berättar också om hur man kan arbeta med konstruktiv bildkritik.
Som bildtema gärna höstbilder och samma upplägg igen, före och efter bilder.
Självklart försöker vi som alltid också göra plats för det vi kallar vårt bruksfoto eller nytaget.
Läsa mera i
referatet om den närmaste kalender!

VÄLKOMNA

Du är välkommen att besöka oss i vår klubblokal måndagar 18.00-20.00. Vi håller till på källarplanet i samma hus som Fuxerna förskola, bakom gamla stationshuset, Järnvägsgatan. Du behöver inte vara "proffs" eller ha "proffsutrustning", alla kameror duger, tänk på att den bästa kameran är den du har med dig, ditt intresse för foto och bilder är fullt tillräckligt. Du kommer att få rikliga tillfällen att diskutera bild och på så sätt träna ditt bildseende.

Ordförande:
         Leif Antonsson         
         070 378 22 41      
         leif.antonsson@telia.com

Kassör:       
         Lasse Loman      
         070 720 81 30        
         ryk@telia.com
Ledamot:    
         Ulrika Eriksson  
         0722 301854          
         ulrika.eriksson@ymail.com