Månadens bild

Martti Henttunen

Klubben ställer ut!

Lilla Edet
Permanent utställning i skyltfönster 
(där vi visar bilder av klubbens medlemmar, med fortlöpande byte av bilder)

Hasse Lager

         

Årskrönika 2018

Ännu ett år med en inriktning mot bilden med stor B.
 
Inspiration och att utvecklas som fotograf
Som planerat har vi fortsatt med aktiviteter och utbildning med inriktningen att fortsätta att utvecklas som fotografer och inte minst att utveckla våra individuella färdigheter.
Programmet har innehållit både besök av inspirerande fotografer  föredragshållare och  en hel del utbildning där bilden varit ett genomgående ämne.
Det har varit utbildning i bildens uppbyggnad, bildelement och komposition och harmonilära.

Ett annat sätt att utrycka det är:  
Att lära det ”medvetna” fotograferande dvs att vi som fotografer styr teknik och bildskapande.
 
Hög standard på våra bilder
Vi har upplevt under året hur flera av oss utvecklat sina egna specialiteter till nya höjder  och andra fokuserat på det man trivs bäst med att fotografera och åstadkommit bilder i gammal god klass eller snarare visat att man kunde bli ändå bättre.
Bilderna är numera överlag mycket välkomponerade och presenterade på ett allt mera kvalificerat sätt. Ett annat genomgående intryck är den mångfald av bilder och uttryck som vi fått se och som lite är vår klubbs signum, en stor bredd av motiv och teknik.
 
Stort deltagande i klubbens verksamhet
Förutom att vi är en av områdets mest aktiva fotoklubbar där våra trevliga välbesökta måndagar är en kärna, har vi också gett större utrymme åt enskilda initiativ till fototillfälle.

Vi fortsätter klubbarbetet med samma inriktning, förhoppningsvis ännu mera aktivt.
Vi har bland annat infört moment med både möjlighet till bildkritik såväl som ”före efter bilder” under våra bildkvällar.

Bildkvällar är sedan en av tre delar i det nya årets verksamhet, de andra är utbildning och aktivitetskvällar.

Vi planerar också under nya året bli ännu mera synliga i utställningar, bla en vårvernissage i vår då nyrestaurerade klubblokal
 
Hjärtum 2018-12-15

Leif Antonsson ordf.

 

Aktuellt

Senast uppdaterad 2019-06-03

Säsongavslutning

Foto  Göran Thobiasson Foto Göran Thobiasson


 
Denna gång blev det ingen avslutning i vårsolen, våren kändes fortfarande avlägsen och vi bestämde oss för att stanna inomhus. Det blev en lyckad kväll med en hel del fina bilder.

Läs vidare här
 

Årets EDET Mässa
Klicka här!

♦♦♦
Nästa möte

♦♦♦
Föregående möte 2019-05-20
...
Läs vidare under aktiviteter
♦♦♦
Nya bilder
under resp  länk och datum
2019-05-27
Hasse Lager
Kerstin Martinsson
Klas Larsson
Lasse Lohman
Roger Sjöblom
♦♦♦


Besök vår klotterplank!

♦♦♦

Nya Bildspel
 ♦♦♦

- på Hemsidan sedan2010-11-29