collage_object.php

Välkommen till Lilla Edets Fotoklubb

Vi är cirka 50 medlemmar och verksamheten omfattar numera endast digitalfotografering och bildbehandling, samt att vi från och med 2012 ansvarar och driver Fuxernaskolans observatorium, vilket innebär möjligheter till astrofotografering för den intresserade.


Bli medlem? Se här....
 

Månadens bild

Lasse Lohman

nästa måndagsträff 28 september kl 18

Datorer medtages och vi utforskar Elements alla finesser, ramar m.m
Ulrika  
**** 
Läs här om senaste träffen 21sept
**** 
Bildvisare 14 september
Lars Lohman
Klas Larsson
Hasse Alfredsson
Ulrika Eriksson
**** 
Årets Lefkare 2019 blev Martti Henttunen.

Ordförande:
Leif Antonsson       0703 782241

leif.antonsson@telia.com
Kassör:

Lasse Lohman         0705 103464
ryk@telia.com
Ledamot:    

Ulrika Eriksson        0722 301854
ulrika.eriksson@ymail.com