Månadens bild

Martti Henttunen

9 september 2019 Kl 18.05. Avfärd till ÅKERSTRÖMS NATURRESERVAT.
När alla anlänt, tolv personer, gick vi åt lite olika håll, de flesta valde stigen till BRANDSBO DALAR. Stigen till Brandsbo dalar var lerig, smal och full av hala knotiga rötter, kolla var du sätter dina fötter. Men skog var det gott om, men man kunde nästa inte se den för alla träd, eller som någon sa: ” Det här är en riktig UR-skog, ni hör väl hur den tickar???” Inte hörde jag, men såg, flera tickor. Först brant och krokigt nedför, väl nere kunde man följa bäcken en bit innan det började gå brant uppför (höga berg och djupa dalar) och man kunde skymta det stora vattenfallet, som jag inte vet vad det heter, det var riktigt imponerande, det hade ju regnat kraftigt dagarna innan. För att komma ner till vattenfallet var man tvungen att gå helt uppför backen för att sedan gå ned längs en trappa tills man kom till en stor kvarnsten med bänkar. Bakom den stod en skylt som förkunnade att här är kvarnstenen. Hur såg allt detta ut då. Ja, det får ni se på måndag.
HISTORIEN OM JORDSKREDET I ÅKERSBERGA (1648, det största jordskredet i Göta Älv)
Finns på nätet!
Värt att läsa, tycker i alla fall …………………………..Lilliz
 

Klubben ställer ut!

Lilla Edet
Permanent utställning i skyltfönster 
(där vi visar bilder av klubbens medlemmar, med fortlöpande byte av bilder)

Hasse Lager

         

Årskrönika 2018

Ännu ett år med en inriktning mot bilden med stor B.
 
Inspiration och att utvecklas som fotograf
Som planerat har vi fortsatt med aktiviteter och utbildning med inriktningen att fortsätta att utvecklas som fotografer och inte minst att utveckla våra individuella färdigheter.
Programmet har innehållit både besök av inspirerande fotografer  föredragshållare och  en hel del utbildning där bilden varit ett genomgående ämne.
Det har varit utbildning i bildens uppbyggnad, bildelement och komposition och harmonilära.

Ett annat sätt att utrycka det är:  
Att lära det ”medvetna” fotograferande dvs att vi som fotografer styr teknik och bildskapande.
 
Hög standard på våra bilder
Vi har upplevt under året hur flera av oss utvecklat sina egna specialiteter till nya höjder  och andra fokuserat på det man trivs bäst med att fotografera och åstadkommit bilder i gammal god klass eller snarare visat att man kunde bli ändå bättre.
Bilderna är numera överlag mycket välkomponerade och presenterade på ett allt mera kvalificerat sätt. Ett annat genomgående intryck är den mångfald av bilder och uttryck som vi fått se och som lite är vår klubbs signum, en stor bredd av motiv och teknik.
 
Stort deltagande i klubbens verksamhet
Förutom att vi är en av områdets mest aktiva fotoklubbar där våra trevliga välbesökta måndagar är en kärna, har vi också gett större utrymme åt enskilda initiativ till fototillfälle.

Vi fortsätter klubbarbetet med samma inriktning, förhoppningsvis ännu mera aktivt.
Vi har bland annat infört moment med både möjlighet till bildkritik såväl som ”före efter bilder” under våra bildkvällar.

Bildkvällar är sedan en av tre delar i det nya årets verksamhet, de andra är utbildning och aktivitetskvällar.

Vi planerar också under nya året bli ännu mera synliga i utställningar, bla en vårvernissage i vår då nyrestaurerade klubblokal
 
Hjärtum 2018-12-15

Leif Antonsson ordf.

 

Aktuellt

Senast uppdaterad 2019-09-19Årets EDET Mässa
Klicka här!

♦♦♦
Nästa möte
Måndagen 23 september
då vi får besök av Patrik Larsson, jättekul
Välkommen  Patrik!
♦♦♦
Föregående möte 2019-09-16
...
Läs vidare under aktiviteter
♦♦♦
Nya bilder
under resp  länk och datum
Alf Wulff
Ralf Abrahamsson

Ulrika Eriksson
Lasse Lohman
Kerstin Martinsson
Klas Larsson
Martin Svennungsson
Roger Sjöblom
Lilliz
♦♦♦


Besök vår klotterplank!

♦♦♦

Nya Bildspel
 ♦♦♦

- på Hemsidan sedan2010-11-29