collage_object.php

Välkommen till Lilla Edets Fotoklubb

Vi är cirka 50 medlemmar och verksamheten omfattar numera endast digitalfotografering och bildbehandling, samt att vi från och med 2012 ansvarar och driver Fuxernaskolans observatorium, vilket innebär möjligheter till astrofotografering för den intresserade.


Bli medlem? Se här....
 

Månadens bild

Göran Johansson

nästa måndagsträff 19 Oktober kl 18

Vi fortsätter med Trollstaven i Elements. Tag gärna med dator och kamera. 
Varmt välkomna
Ulrika  
**** 
Läs här om senaste träffen 19 oktober
**** 
Bildvisare 12 oktober
Leif Antonsson
Lars Lohman
Ulrika Eriksson
**** 
Årets Lefkare 2019 blev Martti Henttunen.

Ordförande:
Leif Antonsson       0703 782241

leif.antonsson@telia.com
Kassör:

Lasse Lohman         0705 103464
ryk@telia.com
Ledamot:    

Ulrika Eriksson        0722 301854
ulrika.eriksson@ymail.com