collage_object.php

Årskrönika 2017

 
 Året när vi fick en ny inriktning.

 
Inspiration och att utvecklas som fotograf
Efter att vi i flera år haft fokus på kunskaper i allt från kamerateknik och efterbehandling till bildskapande och komposition, har vi i år haft som mål att inspireras och att utveckla våra individuella egenskaper som fotografer.
 
En klart högre standard på våra bilder

Det känns som detta blev helt rätt för vi har fått se fler bilder och bilder av klart högre klass än någonsin tidigare.
I tankarna kring inspiration har vi också haft besök av andra fotografer som  med kreativa föredrag fått oss att inspireras och kanske tom våga prova nya fräcka bild idéer.
Även våra kunskaper i efterbehandling av bilder har fått sitt i linje med samma målsättning. Stimulerande bidrag om både om plugg-in till Adobe dvs NIK-collection och om Lightroom.
Vi har upplevt under året hur en del av oss hittat egna specialiteter och hur andra när man fokuserat på det man trivs bäst med att fotografera åstadkommit bilder i gammal god klass eller snarare visat att man kunde bli ändå bättre.
 

Stort deltagande i klubbens verksamhet
Klubbarbetet har vi nu i huvudsak förlagt till våra måndagskvällar och jag upplever att allt fler då känner sig med och verkligen deltar i klubbens verksamhet. Som följd av detta så har styrelsen nu en mera traditionell roll med överordnad besluts funktion när det behövs och naturligtvis det ekonomiska ansvaret.
 

Vi fortsätter i samma anda
Den inriktning vi nu valt att fokusera på våra respektive egenskaper som fotografer känns helt rätt och vi skall tillsammans försöka utveckla detta ytterligare. Sen planerar vi också för gemensamma aktiviteter bla vore det inspirerande med en gemensam fotoutflykt om än kanske bara i närområdet.
 
 
Hjärtum 171127
Leif Antonsson ordf.

Lilla Edets Fotoklubb 2017-03-27

                                                                                                                     
 

Styrelsen informerar från årsmötet för 2017.

Årsmötet har återvalt en styrelse som består av 8 personer.
Styrelsearbetet är sedan uppdelat i ansvarsområden.

 

Ordförande     Leif Antonsson                    utåtriktad verksamhet, 
                                                                  verksamhetsförslag

Sekreterare     cirkuleras inom styrelsen     hanteras som mötesanteckningar
                                                                  baserat på dagordning
Kassör            Manfred Hübner                   ekonomi och bokföring
                     
Ledamöter      Göran Thobiasson                utställningar, support och
                                                                  handkassa
                      Martti Henttunen                  lokalen och observatoriet
                      Karl Schörghofer                   webbmaster och kalender mha
                                                                  Roger S och Ulrika E
                      Hasse Lager                         datorer
                      Alf Wulff                               fotoutflykter, bildbedömningar  
                                                                  mha Ulrika E och Susanne M
                      Ulrika Eriksson                     hemsidan, bildbedömningar
 
 
Ansvarsområde, utanför styrelsen
 
Fotosidan och Facebook
                      Ralf Abrahamsson
 
Bildkommitté
                      Alf Wulff, Ulrika Eriksson, Susanne Melander
 
Kalendern      
                      Karl Schörghofer, Roger Sjöblom, Ulrika Eriksson
 
                     

Årets målsättning
 
Årets målsättning, är att fortsatta arbeta för mångfald och bredd och att ge något åt alla.
Att fortsatt utveckla vår kunskap i våra redskap, kamera, efterbehandling och
presentation.
Att fortsatt värna om vår goa gemenskap och gärna få flera medlemmar, ett verktyg är då att
försöka synas mera.
 
Hjärtum 2017-03-28
        

2017-03-04

Vi får besök 20/3 -2017 av Ann Eringstam. http://www.anneringstam.com/
En fotograf med photoshop och stora bildmontage som sin grej

2016-03-21


Styrelsen informerar från årets årsmöte.


Årsmötet har återvalt en styrelse som består av 8 personer.
Styrelsearbetet är sedan uppdelat i ansvarsområden.

 


Ordförande            Leif Antonsson                       utåtriktad verksamhet, verksamhetsförslag

Sekreterare                                                           cirkuleras inom styrelsen

Kassör                    Manfred Hübner                    ekonomi och bokföring


Ledamöter              Göran Thobiasson                 utställningar, support och handkassa

                               Martti Henttunen                   lokalen och observatoriet
 
                               Karl Schörghofer                   webbmaster och kalender mha Ulrika E

                               Hasse Lager                           datorer

                               Alf Wulff                                  fotoutflykter, bildbedömningar

                               Ulrika Eriksson                       bildbedömningar mha Alf W
 


Ansvarsområde, utanför styrelsen
 
Fotosidan och Facebook             
                               Ralf Abrahamsson
      

Årets målsättning
 
Årets målsättning, är att fortsatta arbeta för mångfald och bredd och att ge något åt alla.
Att fortsatt utveckla vår kunskap i våra redskap, kamera, efterbehandling och
presentation.

Att fortsatt värna om vår goa gemenskap och gärna få flera medlemmar, ett verktyg är då att
försöka synas mera.

 

    /Leif Antonsson                     
                 

                                                                                                    2013-11-20


Styrelsen informerar


VERKSAMHETEN

Klubbens inriktning är i dag enbart digitalfotografi och bildbehandling och vi anpassar nu både lokaler och verksamheten bättre för detta.

Självklart försöker vi att inte tappa själen från den gamla analoga tekniken och behåller både bilder och nostalgi prylar från den tiden .

En stor mängd ”gamla Lilla Edet bilder” har vi däremot nu överlåtit och flyttat till Edetgruppen, där både Klas och Roger ingår så kopplingen
är stark.


 
LOKALERNA
Efter flera intensiva arbetsdagar och många engagerade medlemmar har vi nu som ett första steg rensat ut gamla mörkrummet och kommer i helgen att måla både golv och väggar. Vi kommer även att måla om övriga golv i lokalerna.

 • Inriktningen är sedan att disponera lokalerna på följande sätt:
 • Vi behåller det nuvarande stora visningsrummet som det är.
 • Platsen bakom duken kommer att renodlas som en fotostudio för bla porträtt.
 • Passepartout-skärningen blir kvar som nu.
 • Gamla mörkrummet blir ett lite avskiljt studierum, med en nostalgi utställning.

Dispositionen av lokalerna kommer självklart att utvecklas mera framöver, det finns många kreativa idéer, men vi börjar så här.


VÅRPROGRAMMET
Programmet för våren kommer att ha breda bildteman och som förut ”nytaget” varje gång. Vår ambition är att vi skall få ta del av mycket bilder.

Som aktiviteter kommer vi att fokusera på några, väl planerade ”utbildningar”, som att skapa bildspel, komposition, beskärning, montage och porträttfotografi.

Som alltid så pratar vi kamerateknik och dricker kaffe vid varje tillfälle.

Vi har målet att alla som besöker oss en måndag kväll skall känna delaktighet i någon aktivitet, men ändå ge utrymme för den gemytliga samvaron

Ett förslag kommer att finnas framme på vårt första klubbmöte 13 januari.


 

UTSKRIFTER

Vi har nu bestämt priserna för utskrifter i vår nya printer.

På vanligt papper

 • A4     50kr
 • A3      80kr
 • A2    150kr
 • A2    250kr på canvas

och detta betalar vi kontant på klubben till Klas.

Vår ansvarige tekniker Hasse, ber oss också att lämna obearbetade filer, helst i RAW format, det ger störst möjlighet att få en optimal utskrift.

Även passepartout-skärning och montage i ramar kan vi fixa till självkostnadspris.UTSTÄLLNINGSBILDER

När vi nu ställer ut bilder sker detta mot undertecknade avtal som säkrar ägande och försäkringsläget.


Anskaffningar

Vi har beslutat att köpa in en Epson A2 printer till klubben bl.a. för att kunna få jämn kvalitet på de bilder vi tävlar med och ställer ut.

Hasse Lager kommer att vara ansvarig för anläggningen och driften av den. För den som vill ha utskrifter för egen räkning så är detta möjligt mot ett självkostnadspris på ca 100kr/A3. Vi har också beslutat om inköp av en ny bildskärms kalibrator, som blir möjlig att låna hem.

 

/ Leif Antonsson

 

                                                                                                    2013-08-20


Styrelsen informerar


Höststarten


Nu har vi äntligen börjat och höstprogrammet finns på hemsidan.

 

Vi deltar

September blir sedan hektisk, vi har åtagit oss ett antal uppdrag med fotodokumentation, och vi hoppas att vi inte tagit oss vatten över huvudet. Vi är tacksamma om alla som har minsta möjlighet att ställa upp, hjälper till.

 • Lödöse museum, Ljudaborg teater               v33                ansv. Karl 
 • Edet festivalen Lions                                   30/31 aug      ansv. Klas
 • Kommundag ”Destination Ale-Lilla Edet”         7 sept.          ansv. Leif    Ekeberg, Lödöse Museum, Ryrsboholm, Stallgärdet Ström, Centrum Folkets HusHär behöver vi mycket fotgrafer ! På Folkets Hus skall vi också ställa ut 10-15 bilder samt visa bildspel.
 • Dag i Hjärtum med lådbilsrace                      sept               ansv. Leif
 • Lilla Edet mässan                                        28/29 sept.     ansv. -----
 •  Planeringen pågår, vi avser att ställa upp i en monter med ett antal bilder och bildspel och planerar sedan att vid några tillfällen under respektive dag demonstrera bildbehandling och kanske ha kortare instruktioner i kamera teknik.


Bildtema och måndagsregler


Vi har målet att få stor bredd i motiven och att så många som möjligt visar bilder.
 • Vi har därför alltid två bildtema.
       °  Först breda ämnes tema där du sedan själv som fotograf definierar det      
          specifika temat på den serie du vill visa .

       °  Sedan alltid ett andra tema som vi kallar ”nytaget” just för att du också skall
           kunna visa ditt aktuella ”bruksfoto”.
 • Vi försöker begränsa till runt 5 bilder, för varje tema och fotograf. Självklart är även större bildvisningar välkomna, vi måste bara kunna planera in dem


Aktiviter

 • Vi kommer sedan att ha mera ”workshop” i smågrupper, ex.vis med teknik-tema som allmän kamerateknik, automatik/manuellt, blixtfoto, nattbilder, vitbalans mm
 • Första timmen kommer vi att jobba i grupper, med utbildning mm och sedan viker vi sista timmen till bildvisning.
 
Exponering, utställningsbilder


Visst vill Du bli representerad ! Vi behöver bilder både till utställningar och sedan nya bilder till klubblokalen. Lämna ditt bidrag och som tidigare beslutats så står fotoklubben för print-kostnaden, glas, ram och passepartout utlånas av klubben.

Vi kommer sedan, dels att få hänga i Folkets Hus lilla sal mera stationärt och planerar också att få plats i några skyltfönster på ”affärsstråket” i Lilla Edet.


Tävlingar

Treklubbstävlingen är inställd då FK8 – bländare lämnat återbud. Vi avvaktar tillsvidare med ytterligare extern tävlingsverksamhet och ser om vi kan hitta nya klubbar att samarbeta med.

Anskaffningar

Vi har beslutat att köpa in en Epson A2 printer till klubben bl.a. för att kunna få jämn kvalitet på de bilder vi tävlar med och ställer ut.

Hasse Lager kommer att vara ansvarig för anläggningen och driften av den. För den som vill ha utskrifter för egen räkning så är detta möjligt mot ett självkostnadspris på ca 100kr/A3. Vi har också beslutat om inköp av en ny bildskärms kalibrator, som blir möjlig att låna hem.

 

/ Leif Antonsson

 

 2013-04-03
 

Styrelsen informerar

 

 

Slut på mörkrummet !

Nu går vi helt över till digital fotografi och bildbehandling. Den frigjorda lokalen gör att vi kommer att få större ytor för samvaro och kurser.

 

Nytt bildtema

med målet att få större bredd i motiven så kommer vi i fortsättningen varje gång ha två bildtema.

 • Fritt tema (vad som helst) men skall vara "hyggligt nytaget".
 • Ämnestemat kommer sedan att vara bredare och med lite mera hänsyn till årstiden.

Lightroom 4 kurs och erbjudande !!!

Vår avsikt är att skaffa det till klubbens datorer men också erbjuda det till medlemmarna för ett kraftigt rabatterat pris! I samband med detta kommer vi också att anordna kurser.

Joakim, Hasse och Sven kan demonstrera programmet för Dig.

 • Intresse anmälan snarast möjligt till mig Leif.

Exponering utställningsbilder

Bilder till ambulerande utställning behövs, olika format, minimum A5,

lämnas till bildkommittén som gör urvalet.

 • Klubben står för print-kostnaden, glas, ram och passepartout utlånas av klubben.

Vem är vi folder

Bland annat för detta kommer vi också ta fram en mindre broschyr som berättar om oss och vilka vi är.

 

Klubbnål

är också på gång och kommer att kunna köpas till en mindre kostnad

 

Utflykter, förslag till utflykter anmäl ditt intresse:

i Naturskyddsföreningens regi:

Hornborgasjön, Ramsvikslandet, Bredfjället (guidning av Stefan Edman)

Sedan Härryda Gammelskog, Grästorps ljusutställning, Stigfjorden m.m..

 • Vad är Du intresserad av? tala med Alf eller Kerstin

Förslagslåda

Skall sättas upp

 

Leif Antonsson