collage_object.php

Om Fotoklubben

Om klubben


Vi är cirka 50 medlemmar och verksamheten omfattar numera endast digitalfotografering och bildbehandling, samt att vi från och med 2012 ansvarar och driver Fuxernaskolans observatorium, vilket innebär möjligheter till astrofotografering för den intresserade.

 

Vi agerar också jury för andra fotoklubbars bildtävlingar och har givetvis egna tävlingar. Utställningar av klubbens bilder förekommer också.

 

Kursverksamhet, fasta kurser och fortlöpande utbildning, bedrivs också, där du kan lära dig ta bättre bilder. Fasta kurser hålls inte regelbundet, men finns det tillräckligt många intresserade, drar vi igång.

 

Du är välkommen att besöka oss i vår klubblokal måndagar 18.00-20.00.
Vi håller till på källarplanet i samma hus som Fuxerna förskola, bakom gamla stationshuset, Järnvägs-gatan,.
Du behöver inte vara "proffs" eller ha "proffsutrustning", alla kameror duger, tänk på att den bästa kameran är den du har med dig, ditt intresse för foto och bilder är fullt tillräckligt. Du kommer att få rikliga tillfällen att diskutera bild och på så sätt träna ditt bildseende.

 

Klubbstyrelsen 2020

Ordförande:     Leif Antonsson               070 378 22 41      
                        leif.antonsson@telia.com

Kassör:            Lasse Loman                  070 720 81 30     
                        ryk@telia.com

Ledamöter:     
                        Ulrika Eriksson               0722 301854         

                        ulrika.eriksson@ymail.com
                        Martti Henttunen            0709 959 193      
                        martti.henttunen@gmail.com

                        Hasse Lager                    070 3838852        
                        hasse.lager@telia.com
                        Karl Schörghofer            070 783 03 61     
                        sch.karl@gmail.com
                        Göran Thobiasson          070 773 46 14     
                        gete@telia.com

                        Alf Wulff                         0520 65 18 58

                       

Lite historia

Bilden föreställer några av Fotoklubbens medlemmar år 1990.

Upp till vänster Bengt Jonsson, Kurt Höglind, Martti Henttunen, Klas Larsson, Ruben Jonsson, Alf Gustavsson och Folke Nilsson.

Främre raden Helene Jonsson, Anne Hiltunen, Tage Lindell och Karoline Porvoll.

 

 

Lilla Edets Fotoklubb bildades den 3 april 1976. Första mötet var i Reine Benzeryds fotoaffär. Lars-Åke Dahl blev klubbens första ordförande. Det första ”fotolabbet” var på Ström. 1977 kom man igång på allvar och sedan dess har Fotoklubben haft många utställningar. Bl a har man dokumenterat de gamla husen på ”Kullen” i centrum. Flera hus revs för att ge plats åt landstingets vårdcentral.

 

Sedan 1987 har klubben gett ut en årskalender. Mellan 2008 och 2011 har den gått ut till samtliga hushåll i kommunen, detta var ett samarbete med Lilla Edets kommun och fotoklubben. Sedan 2012 ger fotoklubben kalendern ut i egen regi och distribueras ändå till samtliga hushåll i kommunen.

 

 

Vår aktuella verksamhet

Facebook

Medlemsavgifter

Avgift p person  200.-
Familj  250.-


Fotoklubbens Bankgiro   5006-1639

Vid betalning glöm inte att ange namn, det underlättar kassörens arbete.